Czym są Inteligentne Specjalizacje i z jakiego powodu są wspierane?

By polska gospodarka stała się konkurencyjna na arenie międzynarodowej musi przede wszystkim stać się gospodarką innowacyjną. Efekt ten uzyskać można wspierając obszary powiązane z tą innowacyjnością, koncentrując się w szczególności na tych branżach i obszarach, w których ma się największe szanse i największy potencjał w ujęciu interesu kraju. Czytaj dalej →

Fundusze unijne

Z funduszy unijnych mamy możliwość korzystania już od ładnych paru lat. Niestety, wiele wskazuje na to, że obecnie obowiązująca perspektywa finansowa na lata 2014-2020, jest ostatnią tak hojną. Zawirowania wewnętrzne w Unii, w tym także planowane wyjście Wielkiej Brytanii z jej struktur, wymuszą modyfikację w podejściu do finansowania działań w państwach członkowskich. Przez lata Polska bardzo mocno skorzystała na wsparciu… Czytaj dalej →

Działanie Badania na rynek

Zasadniczym celem działania Badania na rynek jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/). Nastąpić ma to poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument ten wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego IR i bardzo dobrze realizuje jego hasło przewodnie, które brzmi od pomysłu do rynku. Czytaj dalej →